Politika zasebnosti

Pogoji poslovanja Politika zasebnosti Pravilnik o piškotkih

Tvoja zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje našo politiko, ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje tvojih osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših uslug se ta politika lahko spremeni, zato te prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših spletnih vsebin in storitev, ponovno preveriš. Z uporabo naših spletnih vsebin in storitev soglašaš z našim načinom ravnanja s podatki.

1. Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen:

Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni podjetje oz. organizacijo, ki določa namene in sredstva obdelave tvojih osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi organizacija).

Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljavec poveri določene naloge s področja obdelovanja tvojih osebnih podatkov.

Osebni podatek(i): pomeni katerikoli podatek, ki se nanaša na uporabnika ostalih spletnih vsebin in storitev.

Uporabniki ostalih spletnih vsebin in storitev: pomeni fizično osebo, ki koristi spletne vsebine oz. se udeležuje dogodkov upravljavca.

Podpora uporabnikom: podpora uporabnikom pomeni storitev, ki omogoča komunikacijo med upravljavcem in uporabniki spletnih vsebin in storitev.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

2. Uvod

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje Holmed d.o.o., matična številka 1804073000. Tvoji osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko prebereš v nadaljevanju.

3. Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov?

Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se obrni na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. V organizaciji smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali Matjaža Škrobarja, e-mail: matjaz@odvetnik.si.

4. Kdo ima dostop do tvojih podatkov in komu jih posredujemo?

V nekaterih primerih osebne podatke posredujemo pogodbenim obdelovalcem, ki v našem imenu obdelujejo osebne podatke. Z vsemi pogodbenimi obdelovalci imamo sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, v katerih je podrobneje opredeljeno za katere namene se lahko osebni podatki obdelujejo in na kakšen način so pogodbeni obdelovalci dolžni zagotavljati ustrezno zavarovanje osebnih podatkov.

Podatke lahko posredujemo tudi organizacijam, ki imajo za pridobivanje, obdelavo, posredovanje ali hranjenje osebnih podatkov podlago v veljavni zakonodaji, tvoji osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju. Nekateri osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu podatkov v ZDA. Pogodbeni obdelovalec podatkov v ZDA je ustrezno samo-certificiran v okviru zasebnostnega ščita (Privacy Shield) v skladu z nizom strogih pravil o varstvu osebnih podatkov in zaščitenih ukrepov zanje.

5. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Zbiramo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti oz. za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani.

Podrobnosti o podatkih, ki se zbirajo:

5.1 Kontaktni obrazci

Vaše podatke, ki nam jih pošljete preko kontaktnih obrazcev na naši spletni strani hranimo, kot prejeto e-poštno sporočilo ter v seznamu povpraševanj. Vaših podatkov ne uporabljamo v oglaševalske namene in druge analize, če tega izrecno ne dovolite.

5.2 Piškotki

Med brskanjem po našem spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies).

Podroben seznam piškotkov najdete na strani o piškotkih.

5.3 Vdelana vsebina iz drugih spletnih strani

Članki lahko vsebujejo vdelano vsebino, (npr.: videoposnetki, slike, članki, ipd.) Vdelana vsebina iz drugih spletnih strani, se obnaša tako kot bi se, če bi obiskali to drugo spletno stran.

Te strani lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, imajo vdelane dodatno sledenje tretjih oseb in opazujejo vašo interakcijo z vdelano vsebino, vključno s sledenjem vaše interakcije z vdelano vsebino, če imate pri njih račun in ste v njega prijavljeni.

5.4 Analitika

Za namene analize obiskanosti spletnih strani uporabljamo storitev Google Universal Analytics. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google Universal Analytics piškotke lahko onemogočite na naslednji spletni povezavi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Če se odločite, da ne želite prejemati personaliziranih oglasov, to pomeni, da boste sicer lahko deležni oglasov na medmrežju, vendar ti oglasi ne bodo prilagojeni vašim željam in vzorcem brskanja.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registriran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovati EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

Več o Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Piškotki storitve Google Universal Analytics so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

6. Zakaj obdelujemo tvoje podatke?

Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za namen tržne analize in izboljšav naših storitev, kontaktiranje ob povpraševanjih, ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja.

Osebne podatke na podlagi tvojega soglasja (polja, ki si jih obkljukal) obdelujemo za namene:

  • ureditve naročila na naše storitve;
  • ureditev termina za vaše brezplačno svetovanje;
  • obveščanja o poslovnih e-novicah, člankih in spremembah v zakonodaji;
  • analize tvojega spletnega obnašanja in posledično za izboljšavo tvoje uporabniške izkušnje;
  • aktualnih novostih, produktih in storitvah;
  • kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva.

7. Kako dolgo hranimo tvoje podatke?

Tvoji podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 6. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica tvojega privoljenja.

8. Kako varujemo tvoje podatke?

Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo, na strežnikih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki zavezuje naše zaposlene delavce.

9. Katere pravice imaš in kako jih lahko uveljaviš?

Zagotavljamo ti uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejema tvoje zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor nameravamo podaljšati rok te bomo o tem obvestili najkasneje v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo ti omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

9.1 pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov matjaz@odvetnik.si.

9.2 pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov matjaz@odvetnik.si.

9.3 pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov matjaz@odvetnik.si.

9.4 pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejiš z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov matjaz@odvetnik.si.

9.5 pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov matjaz@odvetnik.si.

9.6 pravica do ugovora

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9.7 pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov KONTAKT ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

10. Spremembe politike zasebnosti

Med posodobitvami in širitvijo naših uslug lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh organizacije.

11. Spremembe politike zasebnosti

Ta različica Politike zasebnosti velja od 5. 10. 2023